HAZİRAN AYI WEBİNARLARI

Konuşma Hakkında

Otomotiv,tekstil den farma, enerji ve malzeme sanayilerine kadar hemen her sanayinin temelinde olan kimya sanayindeki zayıflık, innovasyon kabilitiyetimize ciddi bir engel oluşturmakta ve ağır cari açığa sebebiyet vermektedir. Yeni gelişen mikroreaktör teknolojileri, yatırım ve ürün maliyetlerini düşürmesi, sanayi 4.0 a uygunluğu sebebiyle kimya sanayi zayıf olan ülkeler için bir gelişmiş ülkeleri yakalama stratejisi olarak ele alınabilir. Bunun nasıl gerçekleşebileceği üzerine örneklerle öneriler gerçekleştirilecektir.

Konuşmacı Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2013 yılında göreve başlayan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Erkoç mini/mikro reaktörler, tasarımı ve hidrodinamiği üzerine Portekiz ve Almanya da araştırmacı olarak çalışmış, takım liderliği yapmıştır.

 

Konuşma Hakkında

Kariyer planlama nedir? Bireysel kariyer planlama sürecinde hangi aşamalar izlenmeli? Kişilik özelliklerinin, değerlerin ve becerilerin kariyer sürecindeki rolü nedir? Kariyer fırsatlarını araştırırken iş dünyasını nasıl analiz etmeliyiz? İyi bir kariyer hedefi hangi unsurları içermeli? Eğer merak ediyorsanız Ceyda Taşçıoğlu’nun bu sorulara açıklık getireceği web seminerine katılarak yanıtları öğrenebilir, konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.'
 

Konuşmacı Hakkında

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde, yüksek lisansını ise Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan Öğr. Gör. Ceyda Taşçıoğlu, 2021 yılında Bursa Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BUKAGEM) göreve başlamıştır. Öğrencilere bireysel kariyer yolculuklarıyla ilgili farkındalık kazandırmak amacıyla BUKAGEM’deki faaliyetlerini sürdüren Ceyda Taşçıoğlu, Kariyer Planlama dersini yürütmekte, aynı zamanda Bursa Uludağ Üniversitesi’nde doktora eğitimini sürdürmektedir.

Konuşma Hakkında

Kentsel donatı elemanları, çeşitli fonksiyonlar ve estetik kaygılar ile kent üzerindeyakın ilişki halindedir. Diğer yandan COVID-19’un insan hayatına sosyal, kültürel, ve ekonomi yönlerden geçici ya da kalıcı etkileri olmaktadır. Bu “yeni normal” insanların ayrıca mekan kullanım tercihlerine de etki etmektedir. Bu bağlamda, COVID-19 insanların kentsel mobilyalar tercihini değiştirdi mi? Kentsel mobilya üreticileri tasarım kurgularını tekrar gözden geçirmeli midir? Yakın ya da uzak gelecekte bu dinamikler neler öngörmektedir? Bu sorulara mobilya, ahşap, peyzaj mimarlığı, ve kentsel tasarım üzerinden detaylı bilgiler eşliğinde web seminerinde cevaplar aranacaktır.

Konuşmacı Hakkında

2020 yılında Bursa Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde göreve başlayan ve Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (MAUM) müdür yardımcısı olarak görev yapan Dr. Yalçın Yıldırım, yüksek lisans ve doktorasını Amerika Birleşik Devletleri’nde peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, ve kentsel çalışmalar üzerine yapmış olup, bu çalışmalarına Türkiye’de devam etmekte ve çeşitli tasarım ve kentsel çalışmalar dersleri vermektedir.

Konuşma Hakkında:

Denizaltıların stratejik önemi. Havadan bağımsız tahrik sistemleri nelerdir? Yeni nesil kompakt yüksek verimli  süperkritik karbondioksit Brayton güç çevrimi nedir? Denizaltıların suyun altında kalma süresi uzatılabilir mi? Şnorkel ihtiyacı nasıl minimuma indirilebilir? Denizaltılar dışında ticari gemilerde veya karasal enerji santrallerinde bu sistem kullanılabilir mi? Katalitik yanma ile gemi kaynaklı emisyonları düşürmek mümkün mü? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız Veysi BAŞHAN'ın düzenlediği web seminere katılıp bu konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Konuşmacı Hakkında:

Dr. Veysi Başhan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü lisans mezunudur. Bir süre ulaslararası gemilerde Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak çalıştıktan sonra, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini aynı üniversitede Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde yapmıştır. Gemilerde enerji verimliliği, gemi yardımcı makineleri, katalitik yanma ve bulanık mantık konularında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Konuşma Hakkında

İslam iktisadı kavramı modern Müslüman toplumlarda üzerinde en çok tartışılan sosyal bilim konularından birisi. Doksanlı yıllardan bu yana gittikçe parasallaşan ekonomiler ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi yeni bir alt kavramı daha ön plana çıkardı. Teorik modeller zinciri olan iktisattan ziyade çok daha pratik ve hayatın içinde bir olgu olan finans kavramı Müslüman düşünürlerce uyarlanarak İslami finans formuna dönüştürüldü. Peki ya sürecin kırılma noktaları nelerdi? Temel

gelişmeler ışığında İslami finans uygulamaları bugüne nasıl geldi? Önümüzdeki dönemde neler yaşanabilir? İslami finans konusuna ilgi duyuyorsanız Mevlüt CAMGÖZ tarafından düzenlenen web seminerine davetlisiniz. 

Konuşmacı Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2019 yılında göreve başlayan Mevlüt CAMGÖZ İslami sermaye piyasaları üzerinde çalışıyor. Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesinde tamamlayan Camgöz, haklı bir üne sahip olan Malay tecrübesini yerinde tecrübe etmek için Malezya’nın İslami finans konusunda uzmanlık üniversitesi olan INCEIF’te misafir araştırmacı olarak da bulundu.