NİSAN AYI WEBİNARI

Konuşma Hakkında

Ekolojik yağmursuyu yönetimi nedir? Ekolojik yağmursuyu yönetimi uygulamaları nelerdir? Kentlerin drenajında geleneksel yöntemlere bir alternatif mi yoksa bir destekçi mi? Su döngüsü üzerindeki katkıları nelerdir? Küresel ısınma ve iklim değişikliğini azaltma da katkısı var mıdır? Kentlerin drenaj problemleri ekolojik olarak çözümlenebilir mi? Yurtdışı ve yurtiçi örnekleri nasıl? Yasal mevzuatımız ekolojik yağmursuyu yönetimini destekliyor mu? Eğer merak ediyorsanız Volkan MÜFTÜOĞLU’nun bu sorulara açıklık getireceği web seminerine katılarak yanıtları öğrenebilir, konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Konuşmacı hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2019 yılında göreve başlayan Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Volkan MÜFTÜOĞLU doktorasını kentsel tasarım rehberlerinin ekolojik çerçevede özellikle kentsel alanlarda yağmursuyu yönetimi kapsamında irdelenmesi üzerine yapmış olup, ekolojik yağmursuyu yönetimi araçlarına ilişkin yayınlanmış çalışmaları bulunmakla birlikte, yüksek lisans düzeyinde sürdürülebilir kentsel drenaj ve ekolojik yağmursuyu yönetimi dersini vermektedir.

Konuşma Hakkında:

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi nedir ve kullanım alanları nelerdir? Denizcilik sektörüne yönelik HAD problemleri ve uygulamaları nelerdir? Gemi direnci, pervane performansı, sevk ve pervane kavitasyonu problemleri HAD ile nasıl çözümlenir? Bir HAD analizi baştan sona nasıl hazırlanır, modellenir ve sonuçlar nasıl yorumlanmalıdır? Buna benzer sorulara yanıt bulacağınız web seminerimize davetlisiniz.

Konuşmacı Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Naz Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi, yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi ve doktora derecesini University of Strathclyde’ dan elde etmiştir. Doktora tezini pervane, gemi ve dümen etkileşimi üzerinde pervane kavitasyonun HAD yöntemi kullanılarak incelenmesi üzerine yapan Naz Yılmaz, Gemi Hidromekaniği anabilim dalında dersler verecektir. 

Konuşma Hakkında

Severek tüketilen lezzetli Maraş dondurmasına özelliğini veren salep yüzyıllardır Anadolu topraklarında toplanmakta ve tüketilmektedir. Kışın içimizi ısıtan bir içecek, yazın serinleten bir lezzete dönüşmektedir. Ağır tahribata rağmen hala kültüre alınabilmiş değildir. Bu bakımdan Nesli tehlike Altında Olan Türlerin Korunması Sözleşmesine (CİTES) imza koyan ülkemizde de salebin toplanması ve ticareti yasak olmasına rağmen her yıl 30 ton civarında toplanmaktadır. Yüksek ticari değere sahip olduğundan özel sektörün de ilgi alanına giren salebin yetiştirilmesi hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtlarını Doç Dr. Salih PARLAK’ın web seminerine katılarak öğrenebilir, konuyla ilgili geniş bilgiye sahip olabilirsiniz.

Konuşmacı hakkında

1991 yılından 2015 yılına kadar farklı kurumlarda görev yaptıktan sonra 2015 yılında Bursa Teknik Üniversitesinde göreve başlayan Doç. Dr. Salih PARLAK doktora tezini defnenin kültüre alınması ve ekolojik adaptasyon konularında yaptı. Etüt Proje hazırlama, özel nitelikli ağaçlandırmalar, tarımsal ormancılık, Türkiye orman dağılım ekolojisi gibi yüksek lisans, ağaçlandırma, orman bakımı ve fidanlık tekniği gibi lisans derslerini vermektedir.

Konuşma Hakkında

Bir robotun, bir kara parçasının veya içinde yaşadığımız uzayın -daha genel olarak bir topolojik uzayın- herhangi bir A noktasından herhangi bir B noktasına gidebilmesi için yazacağımız algoritmada kaç komuta (fonksiyona) ihtiyaç duyarız ve bu komutu nasıl yazabiliriz? Uygulamalı topoloji alanının en revaçta dallarından topolojik robotik, Michael Farber tarafından bu sorunun cevabını ararken 2003’te geliştirilmiştir. Bu konuşmada, hangi durumlar için tek bir komutun yeterli olacağı, hangi durumlarda da bir tane komutun yetersiz kalacağından bahsedeceğiz. Ayrıca aynı soruyu, Yuli Rudyak’ın genelleştirdiği gibi, iki A ve B noktası ile kendimizi sınırlamadan, robotun ntane noktada dolaşmasını sağlayacak şekilde de soracağız. n-tane adrese gitmesi için programlanmış bir drone’un hareketinde olduğu gibi.

Konuşmacı Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Borat, doktorasını simplektik topoloji ve post-doktorasını topolojik robotik üzerine yapmış olup her iki konu üzerine de yayınlanmış bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.