MART AYI WEBİNARI

 

Konuşma Hakkında

Görüntü işleme hakkında temel bilgiler ve güncel gelişmeler nelerdir? Görüntü işleme hangi endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir? Derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar nelerdir ve neden gereklidir? Bu konuları eğer merak ediyorsanız Murat Peker’in bu sorulara açıklık getireceği web seminerine katılarak yanıtları öğrenebilir, konu hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Konuşmacı hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2021 yılında göreve başlayan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Murat Peker doktorasını insansız araçlarda görsel seyir sistemleri üzerine yapmış olup, görüntü işleme, derin öğrenme ve gömülü sistemler üzerine yayınlanmış çalışmaları bulunmakla birlikte mantık devreleri, sinyal işleme konularında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersini vermektedir.

 

 

Konuşma Hakkında

Lojistik Nedir? Lojistik sadece TIR taşımacılığı mıdır? Kapsamında neler bulunur? Lojistik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki önemi nedir? Kullandığımız ürünler elimize ulaşana dek geçirdiği yolculukta lojistik hizmetlerin yeri nedir? Covid-19 süreci lojistik sektörünü nasıl etkiledi? Lojistik Hizmetler aksarsa ne olur? Eğer bu soruların yanıtlarını merak ediyorsanız Hilal Yıldırır Keser’in webseminerine katılarak bilgi edinebilirsiniz. Kayıt için tıklayınız.

Konuşmacı Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2018 yılında göreve başlayan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi , Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Hilal Yıldırır Keser, 2002 yılından beri ithalat ve ihracat yönetimi, dış ticaret lojistiği, e-ihracat, gümrük işlemleri konularında çalışmalar yapmakta ve bu alanda dersler vermektedir.

 

Konuşma Hakkında

Çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisinin son yirmi yılda kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Peki, rüzgar enerjisi nasıl oluşur? Rüzgar enerjisinin maliyetleri ve çevresel etkileri nelerdir? Kara tipi ve deniz üstü rüzgar santralleri aralarındaki teknik, çevresel ve ekonomik farklar nelerdir? Deniz üstü rüzgar santrallerinin dünyadaki gelişimi nasıl gerçekleşmektedir ve ülkemizdeki geleceğinin nasıl olması beklenmektedir? Ülkemizdeki enerji güvenliğini sağlama anlamında deniz üstü rüzgar santrallerinin özelliği nedir? Çevre Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Samet Öztürk bu soruların cevaplarını bu webinar sunumunda verecektir. 

Konuşmacı hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Samet Öztürk 2019 yılında Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde göreve başlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında rüzgar türbinlerinin arıza zamanı ve maliyeti tahminlenmesi, türbin kısımlarının maruz kaldığı arıza modlarının sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılması ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Güncel olarak araştırma çalışmaları arasında deniz üstü rüzgar santralleri için uygun bölgelerin bulunmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır.