EKİM AYI WEBİNARLARI

Doğumdan Yetişkinliğe Duygu Düzenleme

Konuşma Hakkında

Duygu düzenleme nedir? Nasıl gelişir? Duygu düzenlemenin psikolojik sağlımızdaki ve yaşam başarımız üzerindeki rolleri nelerdir? Bu konuşma kapsamında çocukluk ve ergenlik dönemi gelişim basamakları çerçevesinde duygu düzenleme becerilerinin gelişimi hakkında bilgi aktarılacak ve duygu düzenleme becerilerinin yaşam başarısıyla ilişkisi ele alınacaktır. Sadece ebeveynleri değil, çocuklarla temas eden ve bu konuda bilgi edinmek isteyen tüm yetişkinleri etkinliğimize davet ediyoruz.

Konuşmacı Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans sürecinde erken dönem çocuklukta duygu düzenleme becerilerinin gelişiminde anne çocuk etkileşimi; doktora sürecinde çocuğu Otizm Spektrum Bozukluğuyla tanılanmış ebeveynlerin psikolojik dayanıklılığı ve kardeşlerin duygu düzenleme becerileri üzerine çalışmıştır. 

Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Dünü, Bugünü, Yarını

Konuşma Hakkında

Doğu Akdeniz'in önemi nedir? Doğu Akdeniz’deki mücadelenin kapsamı nedir? Doğu Akdeniz'deki petrol sahalarının önemi nedir? Komşu ülkelerin girişimleri nelerdir? Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin gelişmeler nelerdir? Gelecekte neler beklenmektedir? Eğer merak ediyorsanız Gökçe Çiçek CEYHUN’un bu sorulara açıklık getireceği web seminerine katılarak yanıtları öğrenebilir, konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Konuşmacı Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2017 yılında göreve başlayan Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi doktorasını deniz yetki alanları üzerine yapmış olup halen bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar: Öğrenme Sitilleri

Konuşma Hakkında

Öğrenme stilleri nelerdir? Ülkemizde yabancı dil öğrenen öğrencilerin öğrenme stilleri ile yabancı dil öğretmenlerinin öğretme stilleri birbirleri ile uyuşuyor mu? Bu ikisi arasında uyum sağlanamazsa ortaya çıkacak muhtemel problemler nelerdir? Bu ikisinin birbiri ile uyum sağlamasının öğrenme üzerinde olumlu etkileri nelerdir?

Konuşmacı Hakkında

2005 yılında İstanbul Üniversitesi eğitim fakültesinden mezun olmuştur. 2012 yılına kadar milli eğitim bakanlığında öğretmen olarak görev yapmıştır. 2006 yılında çift anadal programı ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuş, daha sonra da Uludağ Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2012 yılından beri öğretim görevlisi olarak Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışmaktadır.

Tarihin Ruhu: Zaman, Mekân ve İnsan

Konuşma Hakkında

Geçmişi inceleyen bir bilim dalı olan tarih, çalışma alanının merkezine insan öğesini koyar. Tüm sosyal bilimler gibi tarih, insandan bağımsız düşünülemeyeceği gibi varlık olarak insan da geçmişin bilgisinden yani tarihten ayrı tutulamaz Dolayısıyla. tarih ve insanın iççice geçmişliği büyük bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Bu gerçeklik içerisinde insan ile zaman ve mekân kavramları can alıcı, dinamik kavramlar olarak kendini göstermektedir. İşte bu dinamizm “Tarihin Ruhu” olarak adlandırılmakta ve gerek tarihin inşa süreci gerekse algısı ve yazımı bu ruh ile yani zaman, mekân ve insan üçlüsüyle şekillenmektedir. O halde çağlara ve coğrafyalara göre tarihin ruhu bize neyi anlatır? Ortak İnsanlık tarihini göz önünde bulundurarak ortak bir tarih algısı ya da yazımı ortaya koyabilmek mümkün müdür? Küreselleşen dünya bize yeni bir tarih algısı sunuyor mu? Yoksa tarih sona mı erdi? Eğer cevaplar merakınızı ve ilginizi çektiyse Gökçe Süzgün Işık’ın bu sorulara yanıt aradığı web seminerine katılarak yanıtları öğrenebilir, konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Konuşmacı Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2017 yılında göreve başlayan Ortak Dersler Bölümündedir. Lisansüstü eğitimini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında gerçekleştirmiş olup halen “II. Dünya Savaşı Yıllarında Bursa” başlıklı Doktora tezi üzerinde çalışmaktadır. Diğer yandan Atatürk’ün Yurt Gezilerinin İç Politikadaki Etkisi ve Türk Eğitim Tarihi gibi konularda çeşitli yayınları bulunan Süzgün Işık, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilim Tarihi ve Dünya Liderleri Tarihi derslerini vermektedir.