EYLÜL AYI WEBİNARLARI

 

Konuşma Hakkında

Biyokompozit nedir? Keten, kenevir, ahşap gibi doğal liflerle takviye edilen biyokompozitler nasıl üretilir? Biyokompozit kullanımının çevresel ve mühendislik açısından faydaları nelerdir? Biyokompozitlerle sürdürülebilir malzemeler üretmiş oluyor muyuz? Biyokompozit kullanımıyla CO2 emisyonunu azaltmış ve enerji tasarrufu sağlamış oluyor muyuz? Biyokompozitlerin en önemli kullanım yerlerinin kullandığımız otomobiller ve yapı sektörü olduğunu biliyor muydunuz? Eğer bu soruların cevabını merak ediyorsanız Mahmut Ali Ermeydan’ın biyokompozit konusuna açıklık getireceği web seminerine katılarak yanıtları öğrenebilir, konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Konuşmacı Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2015 yılında göreve başlayan Doç. Dr. Mahmut Ali Ermeydan, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasında ahşap malzemenin dış ortamda dayanımını arttırmak amacıyla ahşap hücre çeperinin hidrofobik molekül ve polimerler ile modifiye edilmesi üzerine yapmış olup, halen doğal lif takviyeli biyokompozitler ve selülozik malzemeler konularında çalışmaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde kimya, malzeme ve polimer dersleri vermektedir.

Dönüşen Dünyada Kırsal Alanlar ve Turizm

Konuşma Hakkında

20. yüzyılın sonlarından günümüze kadar, küreselleşme, neoliberalizm, teknolojik gelişmelerle sosyal yapıdaki değişimler, dünyanın dört bir yanındaki kırsal alanların ekonomisinde, demografisinde ve arazi kullanımında çeşitli yapısal değişiklikler meydana getirmiştir. Artık kırsal alanlar, özellikle görece gelişmiş coğrafyalarda, üretimin yanı sıra tüketim faaliyetlerinin de alanı olmaya başlamıştır. Bu webinarda bu durumu kırsal alanlardaki turizm faaliyetleri üzerinden tartışmaya açıyor olacağız.

Konuşmacı Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2018 yılında göreve başlayan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu OKUMUŞ, doktorası Newcastle Üniversitesi’nde kırsal alanlarda yaşanan sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel geçişler üzerine yapmıştır. Hâlihazırda şehir ve bölge planlama bölümünde kırsal alan planlaması, sürdürülebilir planlama ve turizm ve çevre seçmeli derslerini yürütmektedir.

Ofis Ergonomisi

Konuşma Hakkında

Ofis ergonomisi nedir? Çalışma ortamındaki ergonomik riskler nelerdir? Çevresel faktörler nelerdir? Fiziksel faktörler nelerdir? Psikososyal faktörler nelerdir? Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları nelerdir? Ergonomik risklere karşı alınacak önlemler nelerdir? Ergonomik açıdan iyi bir çalışma ortamı nasıl oluşturulur? Eğer merak ediyorsanız Ömer Faruk EFE’nin bu sorulara açıklık getireceği web seminerine katılarak yanıtları öğrenebilir, konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Konuşmacı Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2021 yılında göreve başlayan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk EFE, doktorasını tekstil sektöründe iş kazalarının ve meslek hastalıklarının üretime ve kaliteye etkilerinin incelenmesi, yüksek lisansını ise yalın hizmet/değer akışı haritalama: Bir acil serviste uygulanabilirliği üzerine yapmış olup, ergonomi, iş sağlığı ve güvenliği, yalın yönetim, karar verme konularına ilişkin yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Taşıtlarda Konfor Algısı ve Seyir Dinamiğinin Temeli: Süspansiyon Sistemleri

Konuşma Hakkında

Taşıt dinamiği kavramı, İnsan fizyolojisi açısından taşıtlarda konfor ne ifade eder? Konfor değerlendirmesinde objektif parametreler nelerdir? Taşıtlarda konfor nasıl sağlanır? Süspansiyon sistemlerinde konfor esasında temel tasarım ölçütleri nelerdir? Süspansiyon sistemlerinde kontrol uygulamaları vb. hususları merak ediyorsanız Erdem Uzunsoy’un bu gibi sorulara açıklık getireceği web seminerine katılarak yanıtları öğrenebilir, konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Konuşmacı Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Dr. Erdem Uzunsoy, doktorasını taşıt dinamiği üzerine yapmış olup konu üzerine yayınlanmış bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Farklı üniversitelerde otomotiv alanında lisans ve lisansüstü seviyelerde dersler vermiş olan Erdem Uzunsoy, çalışmalarına 2013 yılından itibaren üniversitemizde devam etmektedir.